सन नेपाल लाइफले निर्धाण गर्यो नयाँ बोनसदर

काठमाडौं । सन नेपाल लाइफले न्युनतम ३० रुपैयाँदेखि अधिकतम ७५ रुपैयाँसम्म बोनश दर निर्धाण गरेको छ । सनलाइफ सावधिक जीवन बीमालेखमा ९ वर्षसम्म, १० देखि १४ वर्ष अवधिको लागि ३० रुपैयाँ र १५ देखि १९ वर्ष अवधिको लागि ३० रुपैयाँ,२० देखि २४ वर्ष अवधिको लागि ५० रुपैयाँ, र २५ वर्ष वा सो भन्दा बढि अवधिको लागि ५० रुपैयाँ बोनश दर कायम गरेको छ ।

भाग्योदय जीवन बीमालेख (एकल भुक्तानी सावाधिक)मा ९ वर्ष, १० देखि १४ वर्ष र १५ देखि १९ वर्षको लागि ३० रुपैयाँ, २० देखि २४ वर्षको लागि ५० रुपैयाँ र २५ वर्षभन्दा माथिका लागि ५० रुपैयाँसम्म बोनश दर कायम गरेको छ ।

त्यस्तै, बाल समृद्ध जीवन बीमालेख (बालबालिकाको सावाधिक बीमा) मा १० देखि १४ वर्ष,१५ देखि १९ वर्षको लागि ३० रुपैयाँ, २० देखि २४ वर्ष अवधिको लागि ५० रुपैयाँ र २५ वर्ष वा सोभन्दा माथिको लागि ५० रुपैयाँ बोनश दर कायम गरेको छ । सुनौलो सावधिक जीवन बीमामा १५ देखि १९ वर्ष अवधिको लागि ३० रुपैयाँ, २० देखि २४ वर्ष अवधिको लागि ५० रुपैयाँ बोनश दर कायम गरेको छ ।

नवीन आजीवन जीवन बीमा (सावाधिक तथा आजीवन) मा ९ वर्ष अवधि, १० देखि १४ वर्षको लागि र १५ देखि १९ वर्ष अवधिको लागि ३८ रुपैयाँ, २० देखि २४ वर्ष अवधिको लागि ६० रुपैयाँ र २५ वर्ष वा सोभन्दा माथिको लागि ७५ रुपैयाँ बोनश दर कायम गरेको छ । सार्थक आजीवन जीवन बीमालेख अग्रिम भुक्तानी तथा आजीवनमा सबै बीमा अवधि (१५)मा ४२ रुपैयाँ बोनश दर कायम गरेको छ ।

सिमित अवधि भुक्तानी तथा अग्रिम भुक्तानी सावाधिक बीमा योजनाहरु(धनलक्ष्मी बीमा योजना समेत) मा १० देखि १४ वर्ष, १५ देखि १९ वर्षको लागि २९ रुपैयाँ र २० वर्ष वा सो भन्दा माथिको लागि ३० रुपैयाँ बोनश दर कायम गरेको छ । धनञ्जय वार्षिक अग्रिम भुक्तानी जीवन बीमामा १ देखि ९ वर्ष अवधि, १० देखि १४ वर्ष र १५ देखि १९ वर्षको लागि २९ रुपैयाँ तथा २० वर्ष वा सोभन्दा माथि अवधिको लागि प्रति हजार ३० रुपैयाँ बोनश दर कायम गरेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित गरिने छैन। आवश्यक क्षेत्रहरूमा * चिन्ह लगाइएका छन्