सिटिजन लाइफले घोषणा गर्यो नयाँ बोनसदर

काठमाडौं । सिटिजन लाइफलेले अग्रिम भुक्तानी (सावधिक रेगुलर जीवन बीमालेख) मा १० देखि १४ वर्षको लागि ४४ रुपैयाँ, १५ देखि १९ वर्षको लागि ४९ रुपैयाँ,२० देखि २४ वर्षको लागि ५५ रुपैयाँ कायम गरेको छ । सावधिक (रेगुलर)जीवन बीमालेखमा ० देखि ९ वर्षको लागि ३८ रुपैयाँ, १० देखि १४ वर्षको लागि र ४२ रुपैयाँ,१५ देखि १९ वर्षको लागि ४५ रुपैयाँ, २० देखि २४ वर्षको लागि ५० रुपैयाँ र २५ वषदेखि २९ वर्षका लागि ६३ रुपैयाँ र ३० वा सोभन्दा माथि अवधिका लागि र ७३ रुपैयाँ बोनश दर कायम गरेको छ ।

सिटिजन शुभारम्भ (सावाधिक प्लस) योजना सावाधिक बीमालेखमा ० देखि ९ वर्षको लागि ३५ रुपैयाँ, १० देखि १४ वर्षको लागि प्रति हजार ३८ रुपैयाँ,१५ देखि १९ वर्षको लागि ४० रुपैयाँ, २० देखि २४ वर्षको लागि ४६ रुपैयाँ र २५ वषदेखि २९ वर्षका लागि ६५ रुपैयाँ र ३० वा सोभन्दा माथिका लागि ७५ रुपैयाँ बोनश दर कायम गरेको छ ।

सिटिजन बाल भविष्य योजना(सावाधिक बीमालेख) मा कम्पनीले १० देखि १४ वर्षको लागि ४२ रुपैयाँ,१५ देखि १९ वर्षको लागि ४५ रुपैयाँ, २० देखि २४ वर्षको लागि ५० रुपैयाँ र २५ वषदेखि २९ वर्षका लागि ६५ रुपैयाँ बोनश दर दिने भएको छ । वार्षिक अग्रिम भुक्तानी सावधिक जीवन बीमालेखमा कम्पनीले ० देखि ९ वर्ष अवधिको लागि २५ रुपैयाँ, १० देखि १४ वर्ष अवधिसम्मको लागि प्रति हजार २७ रुपैयाँ, १५ देखि १९ वर्षको लागि २७ रुपैयाँ, २० देखि २४ वर्ष अवधिको लागि २८ रुपैयाँँसम्म बोनश दर कायम गरेको छ ।

सावधिक तथा आजीवन बीमालेख(सिटिजन सारथी जीवन बीमा योजना) मा ० देखि ९ वर्षको लागि ३७ रुपैयाँ, १० देखि १४ वर्षको लागि ३८ रुपैयाँ,१५ देखि १९ वर्षको लागि ४० रुपैयाँ, २० देखि २४ वर्षको लागि ४२ रुपैयाँ र २५ वषदेखि २९ वर्षका लागि ६० रुपैयाँ र ३० वा सोभन्दा माथिका लागि ७५ रुपैयाँसम्म बोनश दर कायम गरेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित गरिने छैन। आवश्यक क्षेत्रहरूमा * चिन्ह लगाइएका छन्