+
Search

ताजा अपडेट +

पपुलर +

आजको तरकारी तथा फलफूलको मूल्य कति ?

सजिलोपाना संवाददाता
२०८० कार्तिक १२, आईतवार

काठमाडौँ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आइतबारका लागि तरकारी तथा फलफूलको मूल्य निर्धारण गरेको छ ।

जस अनुसार आज भारतीय गोलभेँडाको थोक मूल्य प्रतिकिलो ४५ रुपैयाँ छ । यस्तै, सानो लोकल गोलभेँडा प्रतिकिलो २७ रुपैयाँ ६७ पैसा, रातो आलु ७० रुपैयाँ, मुडेको आलु ५४ रुपैयाँ ७५ पैसा, र प्याजको मूल्य १०७ रुपैयाँ प्रतिकिलो तोकिएको छ ।

त्यसै गरी लोकल गाजर  ९७ रुपैयाँ ६७ पैसा, लोकल बन्दा  ६५ रुपैयाँ, स्थानीय काउली ८५ रुपैयाँ  र लोकल सेतो मुला  १७ रुपैयाँ ६७ पैसा प्रति किलो निर्धारण गरिएको छ ।

फलफूल तथा तरकारी ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) केजी रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
गोलभेडा सानो(लोकल) के.जी. रू २५.०० रू ३०.०० रू २७.६७
गोलभेडा सानो(टनेल) के जी रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
गोलभेडा सानो(भारतीय) के जी रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
आलु रातो के.जी. रू ६८.०० रू ७२.०० रू ७०.००
आलु रातो(भारतीय) के जी रू ३५.०० रू ३६.०० रू ३५.५०
आलु रातो(मुडे) केजी रू ५४.०० रू ५६.०० रू ५४.७५
आलु सेतो के.जी. रू ६२.०० रू ६५.०० रू ६३.६७
प्याज सुकेको (भारतीय) के.जी. रू १०५.०० रू ११०.०० रू १०७.००
गाजर(लोकल) के.जी. रू ९५.०० रू १००.०० रू ९७.६७
गाजर(तराई) केजी रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
बन्दा(लोकल) के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
काउली स्थानिय के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८५.००
मूला रातो के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
मूला सेतो(लोकल) के.जी. रू १५.०० रू २०.०० रू १७.६७
सेतो मूला(हाइब्रीड) केजी रू १५.०० रू २०.०० रू १७.६७
भन्टा लाम्चो के.जी. रू २०.०० रू २५.०० रू २२.३३
भन्टा डल्लो के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
बोडी(तने) के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
मकै बोडी केजी रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
मटरकोशा के.जी. रू २००.०० रू २५०.०० रू २२६.६७
घिउ सिमी(लोकल) के.जी. रू १५.०० रू २०.०० रू १८.२५
घिउ सिमी(हाइब्रीड) केजी रू १५.०० रू २०.०० रू १७.००
घिउ सिमी(राजमा) केजी रू १२०.०० रू १४०.०० रू १३०.००
टाटे सिमी के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
भटमासकोशा के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९५.००
तितो करेला के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८५.००
लौका के.जी. रू १५.०० रू २०.०० रू १७.६७
परवर(लोकल) के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
परवर(तराई) केजी रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
चिचिण्डो के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
घिरौला के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
फर्सी पाकेको के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) केजी रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
सलगम के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
भिण्डी के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
सखरखण्ड के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
बरेला के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
पिंडालू के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
स्कूस के.जी. रू १५.०० रू २०.०० रू १७.६७
रायो साग के.जी. रू २५.०० रू ३५.०० रू ३०.००
पालूगो साग के.जी. रू २२०.०० रू २५०.०० रू २३५.००
चमसूरको साग के.जी. रू १५०.०० रू १८०.०० रू १६५.००
तोरीको साग के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
मेथीको साग के.जी. रू २००.०० रू २२०.०० रू २१०.००
प्याज हरियो के.जी. रू १२०.०० रू १५०.०० रू १३३.३३
बकूला के.जी. रू १२०.०० रू १५०.०० रू १३३.३३
च्याउ(कन्य) के.जी. रू ५०.०० रू ८०.०० रू ६३.३३
च्याउ(डल्ले) के जी रू ३००.०० रू ३५०.०० रू ३२६.६७
कुरीलो के.जी. रू ६००.०० रू ६५०.०० रू ६२५.००
ब्रोकाउली के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९५.००
चुकुन्दर के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
सजिवन के.जी. रू २००.०० रू २२०.०० रू २१०.००
रातो बन्दा के.जी. रू १८०.०० रू २००.०० रू १९०.००
जिरीको साग के.जी. रू १२०.०० रू १३०.०० रू १२५.००
सेलरी के.जी. रू ३५०.०० रू ४००.०० रू ३७५.००
सौफको साग के.जी. रू २००.०० रू २२०.०० रू २१०.००
पुदीना के.जी. रू ४५०.०० रू ५००.०० रू ४६६.६७
गान्टे मूला के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
इमली के.जी. रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४५.००
तामा के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९५.००
तोफु के.जी. रू १२०.०० रू १३०.०० रू १२५.००
गुन्दुक के.जी. रू २५०.०० रू ३००.०० रू २७५.००
स्याउ(झोले) के.जी. रू २२०.०० रू २५०.०० रू २३५.००
स्याउ(फूजी) के जी रू ३२०.०० रू ३५०.०० रू ३३५.००
केरा दर्जन रू १३०.०० रू १५०.०० रू १४०.००
कागती के.जी. रू १२०.०० रू १६०.०० रू १४०.००
अनार के.जी. रू ४००.०० रू ४५०.०० रू ४२५.००
अंगुर(कालो) केजी रू ४००.०० रू ४२०.०० रू ४१०.००
सुन्तला(भारतीय) केजी रू १२०.०० रू १४०.०० रू १३०.००
तरबुजा(हरियो) के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
जुनार के.जी. रू ३२०.०० रू ३५०.०० रू ३३५.००
भुई कटहर प्रति गोटा रू १५०.०० रू १८०.०० रू १६५.००
काक्रो(लोकल) के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
काक्रो(हाइब्रीड) के जी रू १५.०० रू २०.०० रू १७.६७
निबुवा के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
नासपाती(चाइनिज) केजी रू २२०.०० रू २५०.०० रू २३५.००
मेवा(भारतीय) केजी रू ११०.०० रू १२०.०० रू ११५.००
अम्बा के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९५.००
लप्सी के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
किवि केजी रू २००.०० रू ३००.०० रू २५०.००
आभोकाडो के.जी रू २००.०० रू ३००.०० रू २५०.००
अमला के.जी रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
अदुवा के.जी. रू १६०.०० रू १८०.०० रू १७०.००
खु्र्सानी सुकेको के.जी. रू ४५०.०० रू ५००.०० रू ४७५.००
खु्र्सानी हरियो के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) के जी रू १००.०० रू १२०.०० रू ११०.००
खुर्सानी हरियो(माछे) के जी रू १३०.०० रू १४०.०० रू १३५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे) के जी रू २५०.०० रू ३००.०० रू २७६.६७
भेडे खु्र्सानी के.जी. रू १५०.०० रू १६०.०० रू १५५.००
लसुन हरियो के.जी. रू ३५०.०० रू ४००.०० रू ३७६.६७
हरियो धनिया के.जी. रू १८०.०० रू २००.०० रू १९०.००
लसुन सुकेको चाइनिज के.जी. रू २५०.०० रू २६०.०० रू २५५.००
लसुन सुकेको नेपाली के.जी. रू २८०.०० रू ३००.०० रू २९०.००
छ्यापी सुकेको के.जी. रू १८०.०० रू २००.०० रू १९०.००
ताजा माछा(रहु) के जी रू ३६०.०० रू ३७०.०० रू ३६५.००
ताजा माछा(बचुवा) के जी रू २६०.०० रू २८०.०० रू २७०.००
ताजा माछा(छडी) के जी रू २४०.०० रू २६०.०० रू २५०.००
ताजा माछा(मुंगरी) के जी रू २३०.०० रू २६०.०० रू २४५.००
रुख टमाटर केजी रू १२०.०० रू १३०.०० रू १२५.००

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

सजिलोपाना संवाददाता