+
Search

ताजा अपडेट +

पपुलर +

साहित्य पाना

खबर यो पनि आइपुग्यो ती दुबै खच्चर मेरा थिए

खबर यो पनि आइपुग्यो ती दुबै खच्चर मेरा थिए

अमला अधिकारी अड्किनु पोहोर साल यस्तै समयमा बासी रोटी बुढाको घाँटीमा अड्कियो। पानी पनि उनिसँग जान सकेन मुखमै अड्कियो। पानी...